Primaire tabs

PEP POCKET, de tool die personeelsgegevens overal toegankelijk maakt voor uw medewerkers
Présentation globale

PEP POCKET is een tool waarmee uw werknemers op elk gewenst moment hun schema's, tijd en krediet saldo's kunnen raadplegen. Als tool voor de aangifte van de tijdsbesteding gebruiken uw medewerkers PEP POCKET tevens om hun prestaties en activiteiten aan te geven, zoals een terugkeer uit wachtdienst, een verplaatsing tussen sites, een dienstopdracht, enz.

Elke gebruiker doet zijn of haar verlofaanvragen en planningswijzigingen via de toepassing. Dankzij een synchronisatie met de PEP-software volgt de gebruiker de verwerking van zijn aanvragen door zijn manager in real time.

Verder is PEP POCKET een communicatie-tool, die voor elke medewerker de informatiebron bij uitstek is. Uw medewerkers kunnen op elk moment de gegevens van de vorige dagen op hun prikkaart raadplegen, of het detail van hun maandelijkse prestaties of van hun kredieten visualiseren.

Door in te loggen kan elke werknemer het nieuws raadplegen dat uw instelling publiceert, maar dat ook betrekking heeft op zijn of haar specifieke dienst, zoals de datum van de volgende vergadering of de aankondiging van een nieuwe medewerker.

Is een medewerker ziek? Met enkele clicks dient hij zijn medisch attest in via de applicatie.

Verhuist een werknemer? Via PEP POCKET meldt hij zijn adreswijziging.

Dankzij PEP POCKET zijn deze informatie-uitwisselingen en acties binnen uw instelling op elk moment en op elke plaats mogelijk. Om zich aan te melden dient uw medewerker enkel over een eenvoudige webbrowser en een aansluiting op uw intranet te beschikken. PEP POCKET is met andere woorden beschikbaar via pc, tablet en zelfs via smartphone.

Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Uw voordelen
 • Uw medewerkers beschikken altijd en overal over de informatie die voor hen bestemd is.
 • Een geïntegreerde software met verschillende facetten: raadpleging van gegevens met betrekking tot planning en diensten, aangifte van tijdsbesteding, tool waardoor uw instelling – al dan niet gericht – kan communiceren, …
 • Vereenvoudiging van procedures en optimalisatie van processen door middel van verlofaanvragen, wijzigingen in personeelsgegevens en het versturen van sociale documenten.
 • Vereenvoudiging van de procedures en optimalisatie van de processen dankzij de mogelijkheid om verloven aan te vragen, personeelsgegevens te wijzigen en sociale documenten op te sturen.
 • Gebruiksvriendelijk ontwerp.
 • Gebruikersondersteuning en e-learning training voor gebruikers.
 • Meertalige tool die bijzonder geschikt is voor tweetalige omgevingen.
 • Uitgebreide rechtenadministratie die een flexibel gebruikersbeheer mogelijk maakt. / Een complete administratie van de rechten, hetgeen een flexibel beheer van de gebruikers toelaat.
Functionaliteiten
 • Visualiseren van zijn eigen uurroosters of deze van zijn team, en zelfs opzoekingen doen in de uurroosters.
 • Aangifte doen van verschillende prestaties zoals wachtdiensten, dienstopdrachten, telewerk, enz.
 • Indienen van verlofaanvragen en het wijzigingen van uurroosters, direct gesynchroniseerd met PEP, en de status van deze aanvragen in realtime volgen.
 • De verschillende beschikbare rapporten bekijken: tijdrekeningsaldo's, kredietgegevens, maandelijkse uitkeringsgegevens en detail van maandelijkse prikkaartgegevens.
 • U kunt uw persoonlijke gegevens raadplegen, indienen van een aanvraag voor wijziging van gegevens rechtstreeks bij de dienst HR en opsturen van bewijsstukken zoals medische attesten of sociale documenten.
 • Aanmaken van nieuwsberichten bestemd voor alle medewerkers van uw instelling of voor een of meerdere diensten of departementen.

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden