Primaire tabs

Een programma voor het geheel van uw MZG-gegevens
Présentation globale

MXG

De MXG-software laat de fusie van VG en MG toe om uw MZG-rapporten te vormen.

Dankzij onze expertise op dit gebied, garanderen wij een software die voldoet aan UW echte behoeften, eenvoudig te gebruiken is en flexibel.

MG-MZG CODERING

De MG-MZG maakt een samenvattend verslag van de medische activiteit, die overeenkomt met een patiënt tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis (ziekenhuisverblijf, verblijf dagziekenhuis en langdurig verblijf).

Er wordt een maximale hoeveelheid informatie gehaald uit de gegevens die al tijdens het verblijf van de patiënt zijn vastgelegd. Het geheel van informatie, die een MG-MZG vormt, kan worden geraadpleegd, aangevuld, gewijzigd op het scherm en gecontroleerd worden alvorens het wordt doorgestuurd naar het bestand dat de magnetische drager zal vormen.

Diverse opvolglijsten van de ontbrekende of foutieve dossiers en de feedbacks voor gebruik door verantwoordelijke artsen zijn beschikbaar vanuit de MG-MZG dossiers.

VG-MZG CODERING

De VG-MZG wordt gebruikt om de verpleegkundige en personeelsgegevens te coderen volgens de richtlijnen van de Ministerie. Het sleutelwoord van de module is: DYNAMISCH.

Deze module maakt het mogelijk om voor elk type codering verschillende ITEMS te definiëren door activeringsdata op te geven en om naast de officiële code een code voor weergave in programma's te definiëren.

Op basis hiervan kan de gebruiker dan verschillende coderingsframes definiëren die hij vervolgens aan zijn zorgeenheden zal koppelen.

MKG+ COMPATIBILITY

Automatisch gelinkt aan onze toepassing MKG+, levert MXG alle benodigde gegevens die nodig zijn om financieringsberekeningen voor DJP-DJN, gerechtvaardigde activiteit en referentiebedragen te simuleren. Bovendien stelt het de MKG+ in staat om de verdeling van de gerechtvaardigde activiteit per arts te berekenen.

Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Onze voordelen
  • Enigheid van de administratieve gegevens van de verblijven voor de verschillende MZG modules en dus globale generatie van de volledige MZG-supporten in één handeling
  • Mogelijkheid om gegevens uit een verpleegkundig bestand of scansoftware te integreren
  • Gecentraliseerde of gedecentraliseerde codering mogelijk/li>
  • Definitie van een eigen coderingskader per zorgeenheid voor verpleegkundige gegevens over verblijven en personeel
  • Mogelijkheid om in de gecodeerde dossiers te noteren of ze in orde zijn en indien nodig een commentaar toevoegen
  • Gemakkelijk opvolgen van dossiers dankzij controleprogramma's en coderingslijsten die naar Excel worden geëxporteerd
  • De continuïteit van de gegevens tussen de verschillende bestanden garanderen
  • Mogelijkheid om feedbacks te verkrijgenbestemd voor de artsen die verantwoordelijk zijn van de dossiers.
  • Flexibel en dynamiek coderen van de items dankzij hun activatie-datum
3M

Onze software MG-MZG is gekoppeld met de toepassing CodeFinder van het bedrijf 3M, die een automatische berekening van de DRG van de patiënt mogelijk maakt tijdens de codering van zijn dossier of door het gehele verblijf over te nemen op het niveau van de ICD-9-CM diagnoses en prestaties.

Wanneer 3M terugkeert, toont het scherm verschillende informatie over de eigenschappen van het verblijf: Gfin, G potentieel, oneigenlijke.

De gebruiker ziet eveneens het verschil van verblijfsduur ten opzichte van het nationaal gemiddelde. Een batchberekening is eveneens beschikbaar.

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden