Primaire tabs

Het Web-werktuig om de personeelsgegevens verbonden met VG-MZG te coderen, te berekenen en uit te geven.
Présentation globale

PEP / VG-MZG

C-Consult advice heeft de reeks "Polypoint" aangevuld door het creëren van een aanvullende module die het mogelijk maakt om personeelsgegeven MZG te coderen en te bewerken vertrekkend van de planningsgegevens in EC-PEP.

Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Onze voordelen
 • Tijdwinst: dankzij de software PEP VG-MZG, geen manuele berekeningen meer
 • Dataregistratie: rekening houdend met de wijzigingen inherent aan de evolutie van de medewerkers in de instelling in de loop van de tijd.
 • Geen extra software nodig: via het Webtoegang
 • Gemakkellijk van gebruik: dankzij zijn gebruiksvriendelijkheid
Onze functionele troeven

PEP - VG-MZG is een Webtoepassing die het mogeljk maakt  om de eenheden betrokken door de MG-VZG te selecteren en om de periodieke en dagelijkse registraties van het personeel voor de betrokken periodes te creëeren.
PEP - VG-MZG maakt het mogelijk om bestanden "TEST" en definitieve bestanden "INTERFACE" aan het vereiste formaat te creëeren voor de integratie aan uw MZG-gegevens.

 

 • PEP VG-MZG laat u toe om voor elke medewerker te recupereren of te selecteren:
  •  Zijn MZG-categorie (dagelijkse gegevens)
  •  Zijn MZG-functie (periodieke gegevens)
  •  Zijn MZG-kwalificatie (periodieke gegevens)
 • PEP - VG-MZG registreert de veranderingen van uw medewerkers die kunnen plaatsvinden in hun professionele trajet: toekenningsverandering, nieuwe werkcategorie, enz.  Dit laat toe:
  •  De berekening van de gegevens in functie van de prestatiesperiodes van de medewerkers
  •  De zending van de personeelsgegevens overeenkomstig de situatie van de medewerkers op de data's betrokken door de MZG.
 • PEP - VG-MZG laat u toe om met bepaalde bijzondere situaties rekening te houden: Medewerkers met meerdere functies, interims, referente, mobiele personeel, enz.

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden