Primaire tabs

Benchmarking van uw verpleegkundige gegevens (VG-MZG) op het QlikView-platform
Présentation globale

Presentatie

Het hoofddoel van G-BITS BMVG is het leveren van een gecentraliseerde werktuig aan ziekenhuizen via een beveiligde WEB-platform dat gebruik maakt van de QlikView-technologie, die door combinatie van gegevens een flexibele analyse toelaat.

U heeft de mogelijkheid om verschillende verpleegkundige indicatoren te verwerken en uw gegevens te analyseren door middel van benchmarking met ziekenhuizen. Zo kunt u uw ziekenhuis positioneren ten opzichte van de andere vestigingen van de groep.

Jaarlijks zult u het ontwikkelingsteam van G-BITS BMVG ontmoeten tijdens een users club bestemd aan de presentatie van de nieuwigheden, alsook aan de overdracht van uw wensen.

De huidige indicatoren

 • Items en VG-MZG-codes
 • Personeelsgegevens
 • Weging KCE en weging WIN
 • Zorganalyse per episode (ZP) versus per dag-patient (CP 24u)
 • Personeelsuitkering versus zorgverlening
 • Signalen
 • Profielen van de NRG-zorgen

Onze doelstellingen

Het doel van de software is om gegevens te produceren voor de controle van de zorgactiviteiten :

 • Dankzij de monitoring van de verpleegkundige bestanden van de MZG;
 • Door een Web-platform dat de technologie in memory van QlikView gebruikt, waardoor een soepele en diepgaande analyse door combinatie van de gegevens tussen hen toegelaten wordt.

Onze prioriteiten

 • De verwerking van VG-MZG-gegevens van de codering tot tot de zending aan de FOD
 • Databases die permanent bijgewerkt worden
 • Een snelle, autonome, veilige analyse
 • Een benchmarking en een vergelijkende studie van de activiteiten

Onze troeven

Onze technische troeven

 • Snelle implementatie: Web toegang - directe greep, permanente toegang
 • Een vriendelijke en eenvoudige gebruikersinterface
 • Een technologie in memory die snelle antwoordtijd en veiligheid van de informatie verbindt

Onze functionele troeven

G-BITS BMVG is een associatief zoekwerktuig: hij maakt het mogelijk om verzoeken uit te voeren op intuîtieve, autonome, flexibele wijze en om de analyse uit te voeren tot onbegrensde detailniveaus.

 • Veelvoudige mogelijkheden van selecties;
 • De mogelijkheid van vergelijkingen die met de eigen eisen van de gebruiker overeenstemmen: benchmarking rekening houdend met de variabiliteit van de resultaten in verband met de verschillende indexen, met de soorten ziekenhuizen (universitair, algemeen, gespecialiseerd), met de grootte van de ziekenhuizen (aantal bedden) met de dagen van de week, met de periodes van het jaar;
 • Een opvolging van de evolutie van de verpleegkundige indicatoren in de loop van de tijd: mogelijkheid van selectie op zeer specifieke periodes, vergelijkingen tussen periodes, ...;
 • Een back-up van de meest frequente onderzoekverzoeken;
 • Een detail van de informatie teruggaande tot het verblijfsnummer en tot de zorgepisodes van de betrokkene patiënten

G-BITS BMVG laat een snelle en aanpasbare verspreiding toe dankzij:

 • Een aanpasbare visualisatie van de resultaten: tabellen, puntendiagrammen, gecumuleerde diagrammen, pies, histogrammen, spreidingsdiagrammen, meters, dynamische tellers, ...;
 • Een ophaling van verschillende resultaten onder de vorm van prégedefinieerde rapporten, exporten of kopies van beelden en tabellen;
 • Een mogelijkheid van on-line verdeling van de gegevens tussen de medewerkers van het instelling (sharing sessie).
Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Onze voordelen
 • Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke web-interface
 • Wekelijkse integratie van uw VG-MZG-gegevens
 • Technologie "in memory" die een snelle antwoordtijd en een veiligheid van de informatie toelaat
 • Flexibele en autonome analyse van uw MG-MZG-gegevens
 • Ophaling van de resultaten in verschillende media
 • Mogelijkheid van raadpleging voor de analyse van uw gegevens en de implementatie van uw feedback
Onze verbintenissen

G-BITS BMVG is een eerstelijnshulpmiddel beschikbaar 24u/24 voor de verpleegafdelingen.
C-Ca verbindt er zich toe:

 • de database VG-MZG wekelijks bij te werken;
 • Frequente contacten onderhouden met de ziekenhuizen: telefonische beschikbaarheid, forum BMVG op onze internetsite, jaarlijkse usersclub;
 • de ontwikkeling van de statistieken en de belangrijke drivers verder te zetten volgens de noden van het terrein en de toekomstige exploitatie voorzien door de FOD;
 • toegankelijke en aangepaste financiële voorwaarden te bepalen zodanig dat alle ziekenhuizen de benchmarking kunnen integreren;
 • een duidelijke contract voor te stellen en bindend op één jaar tegelijkertijd voor het ziekenhuis;
 • parallelle opleidingen regelmatig te organiseren betreffende het beleid en het gebruik van de VG-MZG-gegevens, met gunstige voorwaarden voor de klanten G-BITS BMVG;
 • u toe te laten om beroep te doen op onze raadplegingsprestaties.

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden